PostHeaderIcon 6: Патенти

Патентовані розробки лабораторії

 

  • Неймаш Володимир Борисович (UA); Ларкін Сергій Юрійович (UA); Порошин Володимир Миколайович (UA); Кабалдін Олександр Миколайович (UA); Новіков Євген Іванович (UA); Носенко Віктор Костянтинович (UA). СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПЛІВОК АМОРФНО-КРИСТАЛІЧНОГО НАНОКОМПОЗИТУ НА ОСНОВІ КРЕМНІЮ ДЛЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Деклараційний патент на корисну модель № 85049 по заявці u 2013 05318 від 24.04.2013.
  • М.І. Клюй, А.І. Ліптуга, В.Б. Лозінський, О.М. Кабалдін, В.Б. Неймаш, А.П. Оксанич, С.Е. Притчин. Спосіб покращення пропускання ІЧ-світла та деградаційної стійкості оптичного елемента на основі GaAs. Патент на корисну модель. № 97876 від 10.04.2015.
  • М.М.Красько, В.Б.Неймаш, А.М.Крайчинський, В.Ю.Поварчук, А.Г.Колосюк, В.В.Войтович. Радіаційно стійкий кремній для електронного приладобудування та спосіб його виготовлення. Патент на корисну модель. 101855 Україна, МПК H01L 21/02. № u 2014 13859 - заявл. 24.12.2014 ; опубл. 12.10.2015. Бюл. № 19.
  • В.Б.Неймаш, О.М.Кабалдін. Спосіб виготовлення гідрогелевих повязок для ран. Патент України на винахід №113797 (UA 113797 C2). Публікація відомостей 10.03.2017, Бюл. №5.
  • В.Б.Неймаш, Г.Д.Купянський, І.В.Ольховик, В.І.Стьопкін, П.М.Литвинчук, В.Ю.Поварчук, І.С.Рогуцький. Спосіб виготовлення медичних гідогелевих бактерицидних пов’язок з наночастинками срібла. Заявка на винахід №…. Від …. 2018.
 
Russian English German Polish Ukrainian