PostHeaderIcon 2: Плівковий нанокремній

Вперше в світі розроблено фізичний механізм індукованої оловом кристалізації аморфного кремнію в наслідок само-підтримуючого циклічного процесу утворення і розпаду евтектичного розчину кремнію в олові. На основі цього механізму запропоновано принципи низькотемпературної технології виготовлення нано-структурованих плівок аморфно-кристалічного композиту кремнію для поліморфних гетероструктур сонячних елементів 3-го покоління на гнучких полімерних підкладках.

 

 


 
Russian English German Polish Ukrainian