PostHeaderIcon ТЕХНОЛОГІЯ НАДШВИДКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ РОЗПЛАВУ (НШОР)

У порівнянні з традиційними металургійними технологіями дозволяє отримувати при одностадійному процесі швидкозагартовані прецизійні сплави з унікальним поєднанням фізико-хімічних властивостей.

Вперше в світовій практиці технологій НШОР розроблено спосіб одержання високоякісних стрічок у захисній атмосфері СО2 (а.с. №1510980, патенти НДР №266046 та України №1304).

ТОВ «МЕЛТА» виробляє та продає комплекс обладнання для надшвидкого (106 °С/с) охолодження розплаву, що здійснює наступні функції:

 • Нагрів та розплавлення потужною індукційною піччю порції вихідного сплаву в тиглі з газовою атмосферою заданого складу;
 • Керовану оригінальною пневматичною системою інжекцію розплаву через сопло спеціальної форми на поверхню холодного металевого диску, що швидко обертається.
 • Процес гартування розплаву на поверхні диску приводить до твердіння розплаву у вигляді тонкої стрічки аморфного сплаву довжиною близько 300 м, що формується зі швидкістю до 40 метрів на секунду. Однорідність стрічки по товщині та структурним параметрам досягається за рахунок автоматичної стабілізації температури розплаву, заданого зазору між ливарним соплом і поверхнею диску, швидкістю його обертання та тиску інжекції розплаву.


Основні технічні характеристики установки М-3:

 • максимальна температура розплаву, 1650 °С
 • максимальна маса завантаження, кг 2,5
 • розміри охолоджуючого диску, мм

діаметр 500-600
ширина 120

 • розміри стрічки, мм

ширина 0,5-50
товщина 0,015-0,050

 • максимальна швидкість виходу стрічки, м/с 40
 • загальна потужність установки, кВА 40
 • виробнича продуктивність, кг/рік 2000

Орієнтовна вартість установки без вартості стандартних виробів складає $120000Основні технічні характеристики установки IMMR-10:

 • максимальна температура розплаву, 1650 °С
 • максимальна маса завантаження, кг 10
 • розміри охолоджуючого диску (БрХ), мм

діаметр 500-600
ширина 120

 • розміри стрічки, мм

ширина 0,5-50
товщина 0,015-0,050

 • максимальна швидкість виходу стрічки, м/с 40
 • загальна потужність установки, кВА 150
 • виробнича продуктивність, кг/рік 10000

Орієнтовна вартість установки без вартості стандартних виробів складає $ 400000

 
Russian English German Polish Ukrainian